• Polska 80-890 GdańskWały Piastowskie 1

 • +48 535 031 615+48 515 089 294

 • Pon-Sob: 9.00- 17.00Niedziela Zamknięte

Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej

Oficjalny dokument, który poświadcza, że towar, który przeszedł procedurę państwowej rejestracji, spełnia wszystkie normy sanitarne i higieniczne, obowiązujące na terytorium państw członkowskich Unii Celnej.

Procedurze obowiązkowemu sporządzeniu świadectwa państwowej rejestracji podlegają tylko te towary (produkty, materiały, substancje i inne), które zostały zdefiniowane w drugiej części wykazu wyrobów podlegających obowiązkowemu nadzoru na terytorium Unii Celnej. Są to następujące produkty:

 • woda pitna, przelewana w butelki i inne pojemniki(lecznicza, mineralna, pitna);
 • napoje alkocholowe i piwo
 • produkty żywnościowe dla niemowląt, a także dla karmiących kobiet;
 • suplementy diety, produkty ekologiczne;
 • bakteryjne drożdże, aromaty, preparaty enzymatyczne;
 • produkty żywnościowe, produkowane z użyciem genetycznie zmodyfikowanych organizmów(GMO);
 • kosmetyki, środki higieny, przedmioty higieny osobistej;
 • Lakiery, farby, kleje, podkłady, kit, emalie.
 • biologiczne, chemiczne materiały i substancje, które są potencjalnie niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka, a także mogące zanieczyszczać środowisko; substancje i materiały, wprowadzone w jeden międzynarodowy list substancji niebezpiecznych;
 • produkty przeznaczone do użytku dla dzieci do lat 3.

Dla wystawienia świadectwa państwowej rejestracji powinny być przedstawione następujące dokumenty:

 • wniosek o sporządzenie świadectwa państwowej rejestracji, wypełniony zgodnie z określoną formą;
 • kopie dokumentacji technicznej;
 • kopia dokumentów potwierdzających jakość i bezpieczeństwo produktów;
 • akt wyboru próbek i protokoły badań produktów;
 • dane rejestracyjne firmy – producenta/sprzedawcy;
 • inne dokumenty.
Uzupełnij Formularz
Kontakt