• Polska 80-890 GdańskWały Piastowskie 1

  • +48 535 031 615+48 515 089 294

  • Pon-Sob: 9.00- 17.00Niedziela Zamknięte

Faq

Pytania Odpowiedzi

W przypadku pytań o lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami albo o kierowaniu zapytania na adres e-mail: Certyfikacja GOST-R

Przy obowiązkowej Certyfikacji produkcję bada się na obowiązujące normy zawarte w Rozporządzeniu Goststandartu Rosji od 30 lipca 2002 r. N 64 "Spis produkcji w stosunku do których przewidziana jest obowiązkowa certyfikacja" . Chęć dobrowolnej certyfikacji zgłasza zainteresowany

Certyfikat jest ważny tylko w czasie swojej daty ważności. Jeżeli ważność waszego certyfikatu się skończyła, trzeba wystawić nowy. Zabroniona jest sprzedaż produkcji (objętej obowiązkową certyfikacją ) bez certyfikatu GOST-R

Wystarczy wypełnić zlecenie i w ciągu 24 godzin, dostaniecie Państwo informacje o warunkach i procedurach uzyskania certyfikacji GOST-R dla Państwa produktów.

Żeby przedstawić oferte cenową wykonania tej certyfikacji musimy dostać konkretną informacje o firmie , wyrobach , i certyfikacjach, które firma posiada.

Po podpisaniu umowy i dokonaniu 50 % wpłaty kwoty umowy w ciągu 10 do 15 dni w razie potrzeby przyjedzie ekspert w celu zbadania zakładu produkcyjnego. W tym czasie zostaną uzupełnione dokumenty, instrukcje techniczne produktów.

Kontrola eksperta trwa 1 maksimum 2 dni. Ekspert pobiera próbki produkcji, które będą dostarczone do laboratoriów badawczych. Po wykonaniu badań certyfikat będzie w ciągu 5-7 dni wystawiony.

Po dostarczeniu kopii certfikatów dokonacie Państwo wpłaty następnych 50 % kosztów certyfikacji.

W koszty certyfikacji są już wliczone: wyjazdy ekspertów, bilety dla ekspertów, hotele, ich delegacje oraz doradztwo ekspertów naszej firmy, które pomogą skutecznie przygotować produkcje do certyfikacji i uzyskać certyfikat.

Odpowiedź: W Republice Kazachstan uznawane są Certyfikaty zgodności nacjonalnych systemów państw SNG – dwóch stron umowy lub ich kopii, zatwierdzone organem certyfikującym, lub firmą (właścicielem certyfikatu) towarzyszącym wwiezieniu do republiki produkcji, jeżeli są one wydane na produkcje , wyprodukowaną w państwie , gdzie wystawiono certyfikat.

Organem państwowym w zakresie standaryzacji i certyfikacji jest Państwowy Komitet Federacji Rosyjskiej ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji GOSTANDART.

Istnieją 2 sposoby wysyłki i powiadamiania kontrahenta o tym że produkcja posiada certyfikat GOST-R:

1. Załączenia do partii produkcji kopi certyfikatu zgodności z wpisaniem w dokument przebadanej próbki i zatwierdzonej pieczątką przez organ certyfikujący lub właściciela Certyfikatu.

2. Oznakowanie znakiem Gost-r powinno znaleźć się na każdym osobnym opakowaniu. Dokumenty towarzyszące towarowi powinny być mieć informacje o numerze certyfikatu , dacie jego wystawienia i nazwie organu , który wystawił certyfikat oraz być oznakowane znaczkiem gost Jeśli produkt jest w tak oznakowanych opakowaniach nie musi mu towarzyszyć kopia certyfikatu

Prosimy o kontakt telefoniczny oraz przesłanie nam faksem tego certyfikatu co posiadaliście, dopiero po otrzymaniu listy produktów i innych niezbędnych dokumentów możemy ustawić koszt certyfikacji

Dana produkcja zgodnie z rozporządzeniem GOSSTANDARTU nr 64 nie podlega obowiązkowej certyfikacji. Te produkty muszą mieć sanitarno-epidemiologiczne świadectwa oraz jest możliwość zrobienia certyfikacji dobrowolnej.

Żeby odpowiedzieć dokładnie na to pytanie musimy otrzymać pełny spis produkcji bez tych danych można powiedzieć, że na wszystkie ubrania dziecięce jest potrzebny certyfikaty zgodności i badania sanitarno higieniczne. Ubrania dla dorosłych (nie wszystkie) potrzebuję mieć zrobione badania sanitarno higieniczne. Po otrzymaniu pełnych danych o produktach, składzie chemicznym, materiałach jesteśmy w stanie dać konkretne dane po certyfikacji danej produkcji.

Aby wwieść i sprzedawać na terenie Rosji oliwę z oliwek potrzebny jest obowiązkowy Certyfikat GOST R i świadectwo sanitarno-epidemiologiczne

Przepis GOST-R 51074-97 ustala formę i treść etykietek:
nazwa produktu – nazwa producenta – adres producenta – adres eksportera, importera nazwa państwa producenta – masa netto – znak towarowy producenta – skład produktu, sposób przygotowania – jakość – data produkcji albo opakowania – termin ważności -warunki przechowywania ( w przypadku jak są niestandardowe) – informacje o certyfikatach.

Zgodnie z przepisami ustalono parę schematów certyfikacji, z których najczęściej używa się:

Schemat 3, 3a: certyfikaty, wydawane w tym wypadku, często nazywają się “na seryjną produkcje” lub “na producenta” (wystawiane są od 1 roku do 3 lat w zależności od produkcji, wyników badań, stanu produkcji i innych czynników)

Schemat 2, 7: “na kontrakt” – przeznaczony dla produkcji, którą wywozi się partiami w czasie określonym, zawsze na 1-2 lata lub dla uwzględnionej umową (kontraktem) ilości wyrobów.

Schemat 9 – uproszczony schemat dla pojedynczych próbek produkcji lub niedużych partii. W tym przypadku Certyfikat wystawiany jest na podstawie deklaracji o zgodności z orzekającymi do niej dokumentami, potwierdzającymi zgodność produkcji do wymagań. To mogą być protokoły badań, certyfikat systemu jakości ISO 9001. Badania w tym przypadku nie są wymagane.

Kopia Certyfikatu może być zatwierdzona:

  • notarialnie,
  • przez organ, wydający certyfikat,
  • przez Rosyjski Konsulat

Notariusz zatwierdza certyfikat podpisem.

Organ który wydaje certyfikat zatwierdza go autentycznym podpisem przez kierownika tego organu (lub przez osobę reprezentującą) autentyczną pieczątką. Pismo Goststandartu od 4 grudnia 2000 r n ??-110-19/3864 W związku z dużą ilością zapytań o ochronie kopii certyfikatów zgodności. Goststandart Rosji informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Minekonomrozwoju Rosji i Goststandartu Rosji od 2 października 2000 r. (rejestracyjny 2423) i wchodzącego w życie po oficjalnym opublikowaniu w “Rosyjskiej gazecie” 31 października 2000 r., ochrona zatwierdzonych w kolejności kopii certyfikatów zgodności specjalnymi graficznymi znakami nie jest obowiązkowa.

Również informujemy, że zgodnie z Przepisami sprzedaży odrębnych rodzajów towarów, zatwierdzone uchwałą przez urząd RF od 19.01.1998 r. ? 55 (w redakcji od 2.10.1999 r. ?1104), informacje o obowiązkowym potwierdzeniu zgodności towarów. Sprzedawca ma prawo przedstawić w dokumentach, sporządzone przez producenta lub przez sprzedawcę, utrzymanych po każdej nazwie towaru o potwierdzeniu jego zgodności postanowionych wymogów ( numer certyfikatu zgodności, data ważności, organ który wystawił certyfikat) oraz zatwierdzonym podpisem i pieczątką producenta ( dostawcy, sprzedawcy) z ukazaniem jego adresu i telefonu. Pieczątka – niebieska.

Dla wanny z hydromasażem i kabiny prysznicowe trzeba otrzymać Certyfikat zgodności i świadectwo sanitarno-epidemiologiczne, .

Potrzebujecie certyfikat zgodności i pozwolenie na zastosowanie Rostechnadzor. Aby konkretnie określić cenę jest potrzebny opis dźwigu (model, producent, techniczna charakterystyka, wygląd itd.) Od producenta potrzebne są następujące dokumenty: Paszport dźwigu, instrukcja, rysunki i inna dokumentacja, protokoły badań, wcześniej wydane certyfikaty, certyfikat ISO (jeżeli jest), deklaracja producenta