• Polska 80-890 GdańskWały Piastowskie 1

  • +48 535 031 615+48 515 089 294

  • Pon-Sob: 9.00- 17.00Niedziela Zamknięte

Newsy

28 Wrz 2012
Zakaz wwozu na terytorium Unii Celnej produkcji, która zawiera substancji niszczące warstwę ozonową.
Z dniem 1 stycznia 2013 r., zgodnie z Decyzją Nr 158 Gospodarczej Komisji Unii Celnej “O wniesieniu poprawek w działach 1.1 i 2.1 Jedynej listy towarów, które obejmuje dodatkowa kontrola i ograniczenia przy wwozie lub wywozie w ramach Gospodarczej Euroazjatyckiej Wspólnoty i handlu z krajami trzecimi “z dnia 18 września 2012 r., na terytorium Unii Celnej zostanie zabroniony wwóz substancji zubożających warstwę ozonową, oraz takich , w których są substancje chłodzące, podobne w swoim działaniu do substancji, zubożających warstwę ozonową.

Zgodnie z w.w. dokumentem, w Rosji, Białorusi i Kazachstanie będzie zabroniony import i eksport z substancji niszczących warstwę ozonową, takich jak fluorotrichlorometan, difluorodichloromethane, trifluorotrichloroethane, tetraftordihloretan pentaftorhloretan, diftorhlorbrommetan, trifluorobrominemethane itd. Zakazuje się również eksportu i importu niektórych produktów: klimatyzatorów, lodówek, zamrażarek, pomp ciepła, chłodnic, zamrażarki, chłodnic dla produktów mlecznych, płynów chłodzących, przenośnych gaśnic, zgodnie z kodami taryf celnych, zawartych w Decyzji Komisji.

Dokument ten został zatwierdzony przez Zarząd ECE w celu spełnienia zobowiązań wynikających z Konwencji montrealskiej w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Warto zauważyć, że dozwolony będzie import i eksport substancji zabronionych, które będą służyć do wytworzenia innego rodzaju produkcji