• Polska 80-890 GdańskWały Piastowskie 1

  • +48 535 031 615+48 515 089 294

  • Pon-Sob: 9.00- 17.00Niedziela Zamknięte

Newsy

06 Gru 2012
4 grudnia 2012 roku wchodzą w życie kryteria akredytacji organów certyfikacji oraz laboratoriów badawczych.
4 grudnia wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Ekonomiki Federacji Rosyjskiej, z dnia 16 listopada, określający wymagania w stosunku do organów certyfikacji i laboratoriów badawczych oraz kryteria ich akredytacji.

Zgodnie z rozporządzeniem, kryteria akredytacji organów zajmujących się certyfikacją oraz laboratoriów badawczych obejmują:

  • istnienie systemu zarządzania jakością, spełnienie określonych wymogów w prowadzonej działalności gospodarczej
  • istnienie aktów normatywno – prawnych, zasad i metod pomiaru badań, dokumentów standaryzacji określających wymagania odnośnie certyfikacji, prowadzenia badań oraz obiektów potwierdzających zgodność.
  • posiadanie wśród pracowników organu certyfikacji (co najmniej 3 pracowników) lub laboratorium badawczego (u wszystkich pracowników bezpośrednio prowadzących ocenę zgodności w zakresie certyfikacji z wyższym, średnim lub podyplomowym wykształceniem kierunkowym zgodnym z dziedziną akredytacji posiadającym staż pracy nie krótszy niż 3 lata)
  • posiadanie wymaganego lokalu oraz wyposażenia

Obowiązkowym kryterium akredytacji organów certyfikacji jest też posiadanie przez firmę strony internetowej zawierającej informacje na temat prowadzonej działalności. Oprócz tego istnieje też dodatkowy wymóg dla organów zajmujących się certyfikacją działalności kolejowej. Tego typu organy certyfikacji powinny mieć pozwolenie na udzielanie certyfikacji określonej działalności związanej z wykorzystaniem informacji będących tajemnicą państwową.

Wymogi w stosunku do organów certyfikacji oraz laboratoriów badawczych, dotyczą nie tylko dokumentacji, ale też wewnętrznej organizacji działalności, mechanizmu kontroli spełnienia wymagań.

Zgodnie z rozporządzeniem, kryteria akredytacji oraz wymagania w stosunku do organów certyfikacji oraz laboratoriów badawczych, określone są na podstawie istniejących standardów międzynarodowych.