• Polska 80-890 GdańskWały Piastowskie 1

  • +48 535 031 615+48 515 089 294

  • Pon-Sob: 9.00- 17.00Niedziela Zamknięte

Przepisy techniczne Unii Celnej, które weszły w życie od 1 lipca 2012 r.
FSC przypomina, że od 1 lipca 2012 r. weszły w życie następujące przepisy techniczne (TR) Unii Celnej:
– Reglament techniczny „Bezpieczeństwo opakowania” ( zatwierdzony Postanowieniem Komisji UC z dnia 16.08.2011 № 769);
– Reglament techniczny „Bezpieczeństwo produktów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży” ( zatwierdzony Postanowieniem Komisji UC z dnia 23.09.2011 № 797);
– Reglament techniczny „Bezpieczeństwo zabawek” ( zatwierdzony Postanowieniem Komisji UC z dnia 23.09.2011 № 798);
– Reglament techniczny „Bezpieczeństwo produktów perfumeryjno-kosmetycznych” ( zatwierdzony Postanowieniem Komisji UC z dnia 23.09.2011 № 799);
– Reglament techniczny „Bezpieczeństwo produktów przemysłu lekkiego” ( zatwierdzony Postanowieniem Komisji UC z dnia 09.12.2011 № 876).

Zwracamy uwagę, iż dokumenty dotyczące oceny (potwierdzenia) zgodności z obowiązkowymi wymogami, określonymi przez normatywne akty prawne UC lub prawodawstwem państwa członkowskiego UC (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności) wydane odnośnie produkcji, które podlegają przepisom technicznym TR, są ważne do upływu terminu ich ważności, lecz nie później daty określonej w wymienionych TR. Wymienione dokumenty wydane bądź przyjęte do czasu oficjalnego opublikowania postanowień Komisji UC, potwierdzające odpowiednie reglamenty techniczne UC, są ważne do czasu upływu terminu ich ważności.

Od dnia wejścia w życie wskazanych TR wydawanie i przyjmowanie dokumentów dotyczących oceny (potwierdzenia) zgodności z obowiązującymi wymogami, wcześniej określane przez normatywne akty prawne UC lub prawodawstwa państwa członkowskiego UC nie jest dopuszczalne.