• Polska 80-890 GdańskWały Piastowskie 1

  • +48 535 031 615+48 515 089 294

  • Pon-Sob: 9.00- 17.00Niedziela Zamknięte

Komisja Unii Celnej ust. 823 z dnia 18.10.2011 r. przyjęła Techniczny Regulamin dotyczący bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych, który wszedł w życie z dniem 15 lutego 2013 roku
Regulamin Techniczny – dokument (normatywny akt prawny), ustanawiający obowiązek dla przypomnienia i spełniania wymogów technicznych obiektów zgodnie z regulaminem prawnym (produkcji, w tym data ważności produktu, proces produkcji, eksploatacji, ochrony, realizacji oraz utylizacji), w nawiązaniu do ISO, GOST, TU i innych standardów, posiadających dowolną nazwę.

Pojęcia ,,Regulamin” i ,,Regulamin techniczny” w Rosji pierwszy raz pojawił się w 1996 roku w GOST 1.0 – 92.
Powszechnie określenie Regulamin – to dokument , który określa normy prawne i jest uchwalony organami władzy. Techniczny regulamin – to regulamin, ustanawiający charakterystykę produkcji (usługi) lub też związanych z nią procesów i metod produkcji. Może on także uwzględniać wymagania dotyczące terminologii, symbolu, opakowania, opisu lub etykietowania, powinien być całkowicie zgodny z powyższymi wymaganiami.

W związku z Powołaniem Komisji Celnego sojuszu ust. 823 z dnia 18.10.2011 r. przyjęto Techniczny regulamin Unii Celnej dotyczącego bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych, który wszedł w życie z dniem 15 lutego 2013 roku.

Postanowienia: 1. Przestrzegać standardów, odnośnie nazwy, którą wybraliśmy dobrowolnie przestrzegając wymogów Unii Celnej.

2. Przestrzegać standardów, zawierających przepisy i analizę metod w tym ścisłe przepisy doboru wzoru, niezbędny dla nazwy i spełnienia wymogów Komisji Unii Celnej dotyczącego bezpieczeństwa bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych oraz dokonania oceny (potwierdzenia) zgodności produkcji.

Regulamin techniczny rozprzestrzenił się w celu ustanowienia na jednym celnym terytorium Sojuszu Celnego dla przykładu oraz spełnienia wymogów odnośnie pojazdów i (lub) wyposażenia przy produkcji (projektowaniu), przygotowywaniu, montażu, nakładzie, eksploatacji, ochrony, transportowaniu, realizacji oraz utylizacji, zapewnienie swobodnego przemieszczenia pojazdów oraz (lub) ich wyposażenie, wydawanych na jedno celne terytorium Celnego sojuszu.

Na dzień dzisiejszy funkcjonuje tylko Rosyjski Regulamin Techniczny maszyn i urządzeń technicznych, a lutym 2013 roku przestanie istnieć i wszystkie wymagania dotyczące oceny stosowności produkcji będą poddane ocenie zgodnie z TR Celnego Sojuszu dotyczącego maszyn i urządzeń technicznych.

Wszystkie wydane od października 2011 roku certyfikaty zgodności z normami technicznymi będą ważne do 15 marca 2015r. – to ograniczenie zapisano w postanowieniu p.3.2 N.832.

Postanowienia dotyczące czasu zwrotu oraz sprawności towarów i produkcji, wysokiej jakości, którą potwierdzającą odpowiednimi dokumentami, otrzymywanymi na podstawie wcześniejszych aktów prawnych wszystkich krajów Celnego Sojuszu, albo z nakazu samego Celnego Sojuszu. Takie towary w obowiązującym porządku powinny mieć znak markowy, charakterystyczny dla danego kraju, skąd dany towar został wypuszczony, lub pochodzenie, tj. powinni oznakować towar narodowymi znakami.

Z dniem uaktywnienia Regulaminu Technicznego Celnego Sojuszu obowiązkowym dokumentom potwierdzających jakość produkcji będzie certyfikat zgodności technicznej z regulaminem celnego sojuszu.