• Polska 80-890 GdańskWały Piastowskie 1

  • +48 535 031 615+48 515 089 294

  • Pon-Sob: 9.00- 17.00Niedziela Zamknięte

Newsy

17 Maj 2013
Zatwierdzono jedyną formę zaświadczenia o testach i badaniach dla niektórych urządzeń w Unii Celnej.
22 maja 2013 r. weszła w życie decyzja Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej № 81 W sprawie zatwierdzenia formy świadectwa Unii Celnej o testach łańcuchów do podnoszenia, lin tekstylnych, taśm oraz zasad ich realizacji.

Potrzeba rejestracji świadectwa wynika z przepisów technicznych Unii Celnej O bezpieczeństwie maszyn i urządzeń. W dziale Maszyny do podnoszenia w punkcie 13. o dodatkowych wymogach bezpieczeństwa ustalono, że łańcuchy do podnoszenia, liny i taśmy muszą posiadać świadectwo o przeprowadzonych testach.

Certyfikat powinien być wystawiony na kartce papieru formatu A4 (210 x 297 mm) oraz zawierać następujące informacje:

1. Informacje o produkcji (pełna nazwa, klasa, w tym wartość nominalna, dane o konstrukcji i materiale).

2. Informacje o producencie (nazwa i adres).

3. Stosowane metody testów i badań.

4. Ustalony maksymalny udźwig.

5. Przesłanki do wydania świadectwa.

6. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy, a także pieczątka z podpisem.

Pozycje świadectwa zostały ustanowione zgodnie z wymogami przepisów technicznych Unii Celnej „O bezpieczeństwie maszyn i urządzeń”. Określone zostały wymogi, dotyczące wypełnienia certyfikatu. Mianowicie certyfikat jest wypełniony w języku rosyjskim przez wnioskodawcę, w roli którego może wystąpić producent lub sprzedawca (przy wydaniu partii sprzętu).

Dopuszcza się użycie alfabetu łacińskiego przy informacjach o produkcji (np. wartość nominalna) lub producencie (np. adres). W razie potrzeby, odwrotną stronę certyfikatu wypełnia się analogicznie do pierwszej strony, ale w języku państwa członkowskiego Unii Celnej. Wszystkie pola certyfikatu muszą być wypełnione.