• Polska 80-890 GdańskWały Piastowskie 1

  • +48 535 031 615+48 515 089 294

  • Pon-Sob: 9.00- 17.00Niedziela Zamknięte

Newsy

11 Wrz 2013
Debata na temat reformowania systemu normalizacji w Mińsku.
Grupa robocza zajmująca się przygotowaniami planu działań udoskonalających system normalizacji międzypaństwowej uznała, że racjonalnym rozwiązaniem będzie podzielenie na etapy procesu reformowania struktury Międzypaństwowej Rady Normalizacyjnej. Tę decyzję podjęto podczas drugiego posiedzenia grupy roboczej Międzynarodowej Rady ds. Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji oraz państw-członków Wspólnoty Niepodległych Państw, które miało miejsce w Mińsku w dniach 27-28 marca bieżącego roku. Pierwszy etap reformowania struktury Międzynarodowej Rady ds. Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji będzie polegał na otworzeniu nowych Biur Normalizacyjnych. Ta potrzeba wynika z istotnego wzrostu zakresu działalności związanej z normalizacją międzypaństwową. W ramach debaty na temat reformowania struktury Rady uczestnicy grupy roboczej rozpatrzyli propozycje Standardu Państwowego Kazachstanu i Standardu Państwowego Białorusi dotyczące konieczności rozgraniczenia funkcji organizacyjnych i realizacyjnych w polityce technicznej Rady. Na posiedzeniu nie obyło się bez omówienia współczesnych technologii internetowych. W szczególności, uczestnicy wydarzenia uznali, że dobrym pomysłem będzie utworzenie na stronie internetowej Rady portalu, będącego polem działania komitetów technicznych. Zdaniem uczestników posiedzenia, istnienie takiego portalu polepszy współpracę państwowych organów normalizacyjnych, Biur Normalizacyjnych działających przy Radzie oraz międzypaństwowych komitetów technicznych. Podczas tworzenia portalu planowane jest wykorzystanie doświadczenia Agencji Federalnej ds. Normalizacji, Metrologii i Certyfikacji, zdobyte podczas pracy z krajowymi komitetami technicznymi. Sformułowane na drugim posiedzeniu propozycje reformowania systemu normalizacji międzynarodowej będą przedłożone krajowym organom normalizacyjnym. Następnie zostaną one przedstawione podczas 45. posiedzenia Naukowo-technicznej Komisji Normalizacyjnej działającej przy Radzie.